Assistancen

Assistancen er en privat konsulentvirksomhed som samarbejder med jobcentre og private virksomheder med en forebyggende indsats og arbejdsfastholdelse som mål.

Der er mange mennesker, som af helbredsmæssige og eller sociale forhold har vanskeligt ved at opnå og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan vi hjælp med at finde løsninger på.

Privat virksomhedsservice

- Dit link til det offentlige

Kender du beskæftigelseslovgivningen og dermed dine rettigheder til tilskud og refusioner?
Er loven til glæde for din virksomhed? Ja, mener Assistancen.. Og vi vil meget gerne fortælle hvorfor, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi er specialister på vores felt og kender lovgivningen til bunds. Derfor ved vi også, at den indeholder mange muligheder for virksomheder, der forstår at drage fordel af dem. I sidste ende kan det have stor betydning for en virksomheds drift, trivsel og ikke mindst bundlinje. Efter et researcharbejde er vi blevet bevidste om, at få virksomheder kender til de muligheder, der eksempelvis foreligger i lovgivningen når en medarbejder sygemeldes, eller hvad der kan gøres for at undgå længervarende sygemeldinger.

Stoffet kan være tungt, det medgiver vi gerne. Det hjælper heller ikke synderligt, at reglerne løbende ændrer sig. Det er netop derfor, at du skal have os med. Vi hjælper dig sikkert gennem junglen af lovstof, så du kan fastholde værdifulde medarbejdere ved sygdom og skabe merbeskæftigelse i virksomheden.

Benyt dig af vores viden, så vi sammen kan finde den løsning, der passer bedst til din virksomhed og dine medarbejdere. Derudover føler mange af vores kunder et socialt ansvar for medarbejderne, og de fortæller med stor begejstring om den forskel, de oplever at gøre i ansattes liv, når situationen kompliceres af sygdom og skånebehov. Det kan samtidig være en medvirkende årsag til en god medarbejdertrivsel blandt virksomhedens øvrige ansatte, når de kan se, at arbejdsgiveren træder til i vanskelige tider.

Jobcenter

Assistancen er en resultatorienteret og kompetent samarbejdspartner for jobcentre, som vi hjælper med at iværksætte virksomhedsrettede udviklingsforløb. Vi har altid fokus på borgernes ressourcer og muligheder, hvilket vi stort set altid evner at tilrettelægge et målrettet og givtigt virksomhedsrettet forløb ud fra. Dette uanset om der er tale om en forebyggende indsats, som kan medvirke til arbejdsfastholdelse, eller der er tale om vurdering af funktions- og arbejdsevnen for at kunne genskabe tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Årsagen til vores store succes med at foranstalte virksomhedsrettede forløb kan beskrives med et enkelt ord: Netværk. Fra mange år i branchen og en aktiv indsats for hele tiden at opsøge og udvikle relationer med private og offentlige virksomheder, kan vi i dag mønstre en bred palette af samarbejdspartnere, der står klar til at hjælpe borgeren videre.

Vi er bevidste om, at en hurtig og målrettet indsats vil kunne nedbring de offentlige udgifter og skabe succes for de respektive kommuners resultater, hvilket i den sidste ende, er til gavn for os alle. Derfor arbejder vi fra første dag målrettet på at finde den mest optimale løsning for borgeren og herefter hurtigst muligt at få iværksat den aftalte plan.

Hos Assistancen lægger vi også stor vægt på at kunne håndtere alle kommunikationsbehov, som måtte opstå gennem hele processen. Det er vi i stand til, fordi vi besidder den brede viden om beskæftigelsesområdet, så hverken vi, virksomheden eller borgeren behøver at lægge beslag på jobcentrenes tid. 

Assistancen | Vestergade 29 - 4690 Haslev | CVR: 34695563 | Telefon: 3190 3270 | E-mail:info@a-ssistancen.dk